Wybierz specjalizację

Wybierz kategorię, z której chcesz się dowiedzieć więcej.

Nasi lekarze

Poznaj najlepszą kadrę w Opolu, ich doświadczenie i kompetencje.

Zabiegi

Sprawdź ofertę oraz ceny operacji wykonywanych w naszym centrum medycznym.

Choroby

Dowiedz się co może Ci dolegać oraz jak możemy Ci w tym pomóc.

Joanna Jastrzębska zdjęcie

Joanna Jastrzębska

Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Swoje wielo­letnie doświad­cze­nie zdobyła w trakcie pracy na oddziale inten­sywnej terapii oraz multi­dyscypli­narnym bloku ope­racyjnym. Przepro­wadza znie­czulenia ogólne i regio­nalne pacjentów bez względu na wiek, a także pacjen­tów bariatry­cznych. Zapewnia naj­wyższy komfort podczas zabiegów oraz odpo­wiednio reaguje w każdej sytuacji klini­cznej.