Wybierz specjalizację

Wybierz kategorię, z której chcesz się dowiedzieć więcej.

Nasi lekarze

Poznaj najlepszą kadrę w Opolu, ich doświadczenie i kompetencje.

Zabiegi

Sprawdź ofertę oraz ceny operacji wykonywanych w naszym centrum medycznym.

Choroby

Dowiedz się co może Ci dolegać oraz jak możemy Ci w tym pomóc.

Joanna Jastrzębska zdjęcie

Monika Sobala

Dietetyk kliniczny, psycho­die­tetyk.

Specjalizuje się w dieto­tera­pii osób z nadwagą i otyłością. Pomaga pacjen­tom z choro­bami dieto­zależny­mi wprowa­dzić od­powie­dnie nawyki żywie­niowe. Dla każdego pacjen­ta diete­tyk opraco­wuje specjal­ny pro­gram żywie­niowy dostoso­wany indy­widu­alnie do jego potrzeb.