Wybierz specjalizację

Wybierz kategorię, z której chcesz się dowiedzieć więcej.

Nasi lekarze

Poznaj najlepszą kadrę w Opolu, ich doświadczenie i kompetencje.

Zabiegi

Sprawdź ofertę oraz ceny operacji wykonywanych w naszym centrum medycznym.

Choroby

Dowiedz się co może Ci dolegać oraz jak możemy Ci w tym pomóc.

Beata Smolska-Ciszewska zdjęcie

Beata Smolska-Ciszewska

Specjalista radioterapii onkologicznej oraz onkologii klinicznej.

Dr n. med., starszy asystent w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach, gdzie zajmuje się głównie diagnozo­waniem i leczeniem nowo­tworów układu moczo­wego, przewodu pokar­mowego, płuc i czerniaka z wykorzy­staniem immuno­terapii, chemio­terapii i radio­terapii, zarówno konwen­cjonalnej, jak i te­chnik wy­soko­specjali­sty­cznych, ta­kich jak: radio­terapia stereotaktyczna, CyberKnife, czy techniki radioterapii sterowanej obra­zem.

Maciej Miodoński zdjęcie

Maciej Miodoński

Specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej

W swojej pracy zawodowej stawia na rozwój i indywidualne podejście do pa­cjen­ta. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób nowotwo­rowych (łagodnych i złośliwych) oraz schorzeń chirurgii ogólnej. Wykonuje zabiegi tzw „małej chirurgii”, w tym diagnostykę i leczenie znamion skórnych. Na co dzień pracuje jako starszy asystent w Oddziale Chirurgii Onko­logicznej Opol­skiego Cen­trum Onko­logii, gdzie jest również członkiem zespołu BCU (Breast Cancer Unit).

Jarosław Dziurdź zdjęcie

Jarosław Dziurdź

Specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej.

Lekarz z ponad 20 - letnim stażem pracy. Wcześniej pracował na Oddziale Chirurgii ogólnej Szpitala MSWiA w Opolu. Obecnie pracuje jako starszy asy­stent na Oddziale Chirurgii onko­logicznej Opol­skiego Centrum Onkologii. Zajmuje się lecze­niem chorób nowo­tworowych. Specja­lizuje się w wykony­waniu zabie­gów w zakresie jamy brzu­sznej, piersi, jak również diagno­styce guzów nowo­tworowych skóry (łagodnych oraz złośliwych) oraz ich leczeniem.