Wybierz specjalizację

Wybierz kategorię, z której chcesz się dowiedzieć więcej.

Nasi lekarze

Poznaj najlepszą kadrę w Opolu, ich doświadczenie i kompetencje.

Zabiegi

Sprawdź ofertę oraz ceny operacji wykonywanych w naszym centrum medycznym.

Choroby

Dowiedz się co może Ci dolegać oraz jak możemy Ci w tym pomóc.

Marcin Skuła zdjęcie

Marcin Skuła

Specjalista chirurgii ogólnej.

dr n. med., absol­went Akademii Medy­cznej we Wro­cła­wiu. Wykła­dowca w Zakła­dzie Ana­tomii Wydziału Lekar­skiego Uniwer­sytetu Opol­skiego. Główne zainte­resowa­nia zawo­dowe to choro­ba reflu­ksowa przełyku (GERD), prze­pukli­ny, kamica żół­ciowa i prokto­logia. Wyko­nuje również wybrane zabie­gi z zakre­su chirur­gii ręki.