Wybierz specjalizację

Wybierz kategorię, z której chcesz się dowiedzieć więcej.

Nasi lekarze

Poznaj najlepszą kadrę w Opolu, ich doświadczenie i kompetencje.

Zabiegi

Sprawdź ofertę oraz ceny operacji wykonywanych w naszym centrum medycznym.

Choroby

Dowiedz się co może Ci dolegać oraz jak możemy Ci w tym pomóc.

Sebastian Ciszewski zdjęcie

Sebastian Ciszewski

Specjalista urologii

Wykładowca na Wydziale Lekarskim Uniwer­sytetu Opol­skiego, autor szeregu prac naukowych, ale przede wszystkim bardzo doświad­czony klinicysta. Na bieżąco poszerza swoje kwalif­ikacje, uzyskując certyf­ikaty na kursach, zarówno polskich jak i między­narodowych. "Naj­popular­niejszy lekarz 2015" według plebiscytu "Opolski Hipo­krates" Nowej Trybuny Opolskiej.